Vstřikovače motoru – typy a princip činnosti

Obsah článku:

  • Jak propláchnout vstřikovače motoru

Konstrukce a princip činnosti elektromagnetického injektoru

Vstřikovače motoru - typy a princip činnosti

Fotografie elektromagnetického vstřikovacího
zařízení Elektromagnetické zařízení tohoto druhu se obvykle používá u benzínových motorů, včetně motorů se systémem přímého vstřikování. Tento typ zařízení se vyznačuje poměrně jednoduchou konstrukcí, která se skládá z trysky a solenoidového ventilu vybaveného jehlou.

Práce elektromagnetického injektoru se provádí tímto způsobem. Elektronická řídicí jednotka v přísném souladu s dříve stanoveným algoritmem zajišťuje napájení napětí pro budicí vinutí ventilu v požadovaném okamžiku. Přitom se vytvoří elektromagnetické pole, které překoná sílu pružiny, poté zatáhne kotvu jehlou a tím uvolní trysku. Poté se vstřikuje palivo. Když napětí zmizí, pružina vrátí jehlu trysky do sedla.

Konstrukce a princip činnosti elektrohydraulické trysky

Vstřikovače motoru - typy a princip činnosti

Fotografie elektrohydraulického vstřikovacího zařízení
Elektrohydraulické zařízení tohoto druhu se používá u vznětových motorů, včetně těch vybavených vstřikovacím systémem zvaným „Common Rail“. Konstrukce tohoto typu zařízení kombinuje elektromagnetický ventil, vypouštěcí a vstupní škrticí klapky a ovládací komoru.

Princip fungování tohoto zařízení je založen na aplikaci tlaku paliva, a to jak během vstřikování, tak po jeho ukončení. Elektromagnetický ventil v počáteční poloze je bez napětí a zcela uzavřen, jehla zařízení je přitlačena proti sedlu silou tlaku na píst paliva v ovládací komoře. V této poloze není vstřikováno žádné palivo. Je třeba poznamenat, že v takové situaci je tlak paliva na jehlu kvůli rozdílu v dotykových oblastech menší než tlak vyvíjený na píst.

Po povelu z elektrické řídicí jednotky se spustí elektromagnetický ventil a otevře se odtoková tlumivka. V tomto případě palivo v řídicí komoře proudí do odtokového potrubí škrticí klapkou. Sací škrticí klapka zabraňuje rychlému vyrovnání tlaku nejen v sacím potrubí, ale také v ovládací komoře. Postupně se tlak na píst snižuje, ale tlak paliva aplikovaný na jehlu se nemění – v důsledku toho se jehla zvedne a podle toho se vstřikuje palivo.

Konstrukce, výhody a princip činnosti piezoelektrické trysky

Vstřikovače motoru - typy a princip činnosti

Schéma piezoelektrického vstřikovacího zařízení
Za nejpokročilejší zařízení, pomocí kterého je zajištěno vstřikování paliva, se považuje piezoelektrické zařízení tohoto druhu – nazývá se „piezoelektrický vstřikovač“. Tento typ zařízení je instalován na těch dieselových motorech, které jsou vybaveny vstřikovacím systémem zvaným Common Rail – akumulační palivový systém.

Výhodou těchto zařízení je rychlost odezvy (přibližně čtyřikrát rychlejší než solenoidový ventil), která ve výsledku poskytuje schopnost opakovaně vstřikovat palivo během jednoho cyklu. Výhodou piezo vstřikovačů je navíc nejpřesnější dávkování vstřikovaného paliva.

Vytvoření tohoto typu zařízení bylo možné díky použití piezoelektrického jevu při řízení trysky, který je založen na změně délky piezoelektrického krystalu v důsledku vystavení napětí. Konstrukce takového zařízení zahrnuje piezoelektrický prvek a posunovač, který je odpovědný za přepínání ventilu, jakož i jehlu, které jsou všechny umístěny v těle zařízení.

Při provozu tohoto typu zařízení, jakož i při provozu elektrohydraulických zařízení tohoto druhu se používá hydraulický princip. Jehla je v počáteční poloze na sedadle kvůli vysokému tlaku paliva. V procesu aplikace elektrického signálu na piezoelektrický prvek se jeho délka zvětšuje, což přenáší sílu na píst tlačného zařízení. Díky tomu se přepínací ventil otevře a palivo proudí do zpětného potrubí. Tlak poklesne nad jehlu. V důsledku tlaku ve spodní části se jehla zvedne a podle toho se vstřikuje palivo.

Množství vstřikovaného paliva je určováno faktory, jako jsou:

  • doba expozice piezoelektrickému prvku;
  • tlak paliva v rozdělovači paliva.

Podívejte se na video o principu fungování injektoru: