Údržba palivového systému

Údržba vstřikovacího systému majitelem automobilu. Nejdůležitější práce, rady a doporučení odborníků.

Otázka prodloužení životnosti palivového systému je dnes relevantní pro většinu motoristů. To lze vysvětlit velkým množstvím padělaného paliva na domácích čerpacích stanicích. Použití paliva nízké kvality rychle znemožňuje vstřikování vozidla. Hlavními příznaky těchto problémů jsou zvýšení spotřeby paliva, nestabilní provoz pohonné jednotky při volnoběžných otáčkách, ztráta výkonu atd.

Navzdory vysoké konstrukční složitosti může údržbu palivového systému dobře provádět majitel vozidla. To významně ušetří na návštěvách servisního střediska a ochrání před nepředvídanými nehodami na silnici. Zvažme tuto práci podrobněji.

Údržba palivového systému

Během provozu vozidla odborníci doporučují věnovat zvláštní pozornost všem filtrům pro čištění paliva. Většina moderních modelů automobilů je vybavena dvěma filtry tohoto typu.

  1. Role prvního filtru hraje síť palivového čerpadla instalovaného v nádrži automobilu. Není nutné jej měnit, stačí jej pravidelně odstraňovat a čistit od nahromaděných nečistot. Pokud dojde k poruše, přečtěte si o výměně jemného filtru.
  2. Druhý filtr je hlavní. Může být instalován do palivové nádrže, pod spodní část automobilu nebo pod kapotu. Tento filtr je třeba vyměňovat každých 6-12 tisíc km, v závislosti na kvalitě benzinu nalitého do automobilu.

Některé nové modely automobilů mají navíc několik dalších filtrů pro velmi jemné čištění přiváděného paliva. Tyto filtry je třeba zkontrolovat také při provádění údržby palivového systému.

Správná funkce vstřikování není možná bez správné funkce systému zapalování. Proto musí údržba palivového systému nutně zahrnovat testování hlavních prvků systému zapalování. Během této práce se kontrolují zapalovací svíčky a vodiče vysokého napětí. Svíčky musí být suché a bez vizuálního poškození. Jejich barva je důležitým faktorem. Všechny svíčky by měly mít stejnoměrný uhlík v písku. V ostatních případech lze s jistotou říci, že v provozu automobilu existují odchylky. Rovněž jsou zkontrolovány optické poškození vodičů vysokého napětí. Velmi často mohou deformované dráty jiskřit nikoli na svíčkách, ale na karoserii automobilu. To je patrné z tenkého bílého pruhu na vodičích.

V průběhu údržby palivového systému musí být provedena diagnostika počítače. Tento postup bohužel vyžaduje poměrně drahé vybavení, a proto se provádí pouze v podmínkách servisních středisek. V průběhu počítačové diagnostiky je možné identifikovat většinu problémů elektronických součástek celého automobilu a předpovědět jejich budoucí práci.