Schéma automatického ovládání oken automobilu

Díky správné konstrukci a fungování automatických zvedáků oken je možné ovládat zvedače předních oken ve dvou opačných směrech.

Současně přítomnost automatického ovládání elektricky ovládaných oken v autě pomáhá zajistit:

  • schopnost automaticky vypnout elektromotor v regulátoru okna v době jeho přetržení kabelu;
  • nezávislé vypnutí okenního regulátoru v případě předchozího zkratu v obvodu s ním souvisejícího elektromotoru;
  • možnost programování pro částečné otevření polohy skla a některých dalších bodů.

Schéma okenního regulátoru:

Schéma automatického ovládání oken automobilu

Účelem takového zařízení je navíc zavřít skleněné dveře v okamžiku, kdy je vůz zapnut. Podstatou jeho práce je odpojení napájené zátěže v okamžiku překročení úrovně nastaveného proudu.

V okamžiku, kdy je vůz zapnut a po zavření dveřních zámků, protéká z jejich ovládacího obvodu napětí do cívky relé (K 3), což relé aktivuje. A to přispívá k připojení kontaktů relé (K3.1) ke kondenzátoru (C3) na napětí 12 V přes stávající rezistor R5, díky čemuž je kondenzátor nabitý. Dále po ukončení řídicího impulzu se kondenzátor, který prošel nabíjením, připojí k vinutí relé (K 2). Spouští se relé, které pomocí svých kontaktů (K 2.2) přenáší napětí dále na časovač, který byl sestaven na základě mikroobvodu DA1.

Současně se na výstupu výsledné napětí ze 7 mikroobvodů blíží nule a již přes odpor (R3) k základně tranzistoru (VT2) již napětí přichází typu otevírání. Díky rozepnutému tranzistoru (VT2) a sepnutým kontaktům reléového typu (K 2.1) je na vinutí relé (K2) již přiváděno přídržné napětí.

Pracovní bod tranzistoru (VT 2) je tepelně stabilizován pomocí tranzistoru (VT1). V tomto případě je po sepnutí kontaktů relé (K2.2) přivedeno napětí na vinutí relé (K1). Napětí jde do motoru průchodem rezistorem (R4), kontakty relé (P1) a samotným tlačítkem, které ovládá elektricky ovládané okno, a poté je sklo zavřeno.

Když je sklo zcela uzavřeno, motor se zpomalí se současným nárůstem proudu, který je společně doprovázen konstantním poklesem napětí na samotném rezistoru (R4). A to vše plně přispívá k uzavření tranzistoru (VT2). Dále je vinutí relé (K2) odpojeno od napětí a jeho kontakty se současně rozepnou, což ovlivňuje odběr proudu z celého obvodu. V tomto případě je samotný proud spouštěný ochranným systémem nastaven přímo rezistorem (R2). V tomto případě je vhodné, aby se doba, po kterou se časovač spouští, zvýšila o 2–3 sekundy než doba do úplného zavření oken. Normální režim mu zároveň nedovolí mít čas na práci tak, jak by měl. A plný provoz se provádí až po zmizení zátěže kvůli určitým okolnostem a současně neexistují absolutně žádné podmínky pro uzavření tranzistoru (VT2).

Fotografie desky plošných spojů:

Schéma automatického ovládání oken automobilu