Poruchy posilovače řízení

Téměř všechny moderní vozy jsou vybaveny tak užitečným zařízením, jako je posilovač řízení. Vzhledem k přítomnosti tak důležitého detailu nevyžaduje manévrování při nízkých rychlostech vozidla vážné fyzické úsilí. Z mnoha důvodů však mechanismus může začít fungovat nesprávně, což je velmi nebezpečný jev. Bylo by proto logické zjistit možné závady posilovače řízení ještě předtím, než vás problém předstihne v nevhodnou dobu.

Obecně je třeba říci, že hydraulický posilovač je velmi spolehlivá jednotka, kterou lze velmi obtížně poškodit. To však nevylučuje podmínku, že při neustálém jízdě po nekvalitních silnicích, zejména v zimním období, postup zhoršování stavu jednotlivých prvků probíhá zrychleným tempem. Jako negativní faktor můžete také považovat nejčastější prach a nečistoty, které pronikají téměř do všech nechráněných míst automobilu.

Možné závady posilovače řízení

Poruchy posilovače řízení

Pokud se tedy pokusíte klasifikovat všechny možné poruchy charakteristické pro posilovač řízení, ukázalo se, že je lze relativně rozdělit do dvou skupin, a to hydraulické a čistě mechanické. Nejběžnější závadou způsobenou vlastnostmi hydraulické kapaliny je to, že speciální kapalina začíná za nízkých teplot hustnout. To zase vede k tomu, že v některých částech zařízení se tlak výrazně zvyšuje a v důsledku toho nejprve trpí olejová těsnění, která začínají prosakovat. Pravděpodobnost tohoto typu poruchy se mnohonásobně zvyšuje, pokud necháte auto na ulici při teplotách pod bodem mrazu s vypnutými koly.

A samozřejmě, pokud vyjmenujete všechny nejnaléhavější problémy spojené s hydraulikou, měli byste si určitě všimnout banálního nedodržování doporučení pro pravidelnou výměnu speciálních olejů. Běžným ukazatelem použité hydraulické kapaliny je změna barvy, zejména zákalu.

Mechanické poruchy posilovače řízení jsou mnohem snadněji detekovatelné, ale to nesnižuje potenciální poškození, pokud jsou detekovány. Například klepající hřeben řízení si přímo říká, že to je posilovač řízení, který nefunguje správně. Řešení tohoto problému spočívá ve dvou dimenzích. Chcete-li to provést, jednoduše otočte nastavovací pojistnou maticí, nebo pokud to není možné, zcela demontujte hřeben řízení a poté proveďte úplnou opravu.

V řadě případů se také můžete setkat se skutečností, že z mnoha důvodů došlo k prasknutí pásu posilovače řízení. V takovém případě řidič téměř okamžitě pocítí poruchu, protože řízení auta bude extrémně obtížné a v důsledku toho nebezpečné.

V souhrnu lze obecně poznamenat, že většině poruch funkce posilovače řízení lze zabránit provedením jednoduchých preventivních opatření. Lze proto vyvodit nejméně tři důležité závěry:

  1. Vyčerpaná kontaminovaná hydraulická kapalina výrazně urychluje opotřebení hlavních částí posilovače řízení;
  2. Pravidelně sledujte hladinu kapaliny. Jeho nedostatek vede ke zrychlenému ničení třecích prvků systému;
  3. Nalévaná kapalina musí mít přesně parametry doporučené výrobcem automobilu.

Toto je vlastně celý stručný přehled možných poruch v činnosti posilovače řízení.

Podívejte se na video o principu činnosti posilovače řízení, jeho hlavních součástech, užitečných tipech pro jeho ovládání atd.