Oprava stěrače na voze VAZ

Přečtěte si podrobný návod k opravě stěrače čelního skla automobilu: jaké součásti je třeba zkontrolovat a případně vyměnit a opravit převodový motor.

Pokud stěrač čelního skla začal jednoho dne vyřazovat nebo dokonce odmítl pracovat, měl by být opraven, což si bez větších obtíží můžete udělat sami. Podstata opravy tohoto mechanismu spočívá hlavně v narovnání pák nebo deformovaných tyčí čističe, čištění od nečistot, pokud není možné jej opravit, vyměníme jej za zcela nové díly. Pokud podstata poruchy spočívá v převodovém motoru, lze v něm vyměnit pouze ozubená kola nebo vyčistit kontakty koncového spínače nebo kolektoru. Jinak bude muset být převodový motor vyměněn za nový nebo funkční starý. Opravili jsme stěrač čelního skla automobilu VAZ 2110, postup je stejný jako u ostatních modelů automobilů.

Podrobný postup opravy stěrače:

1. Demontujte stěrač z vozidla.

Oprava stěrače na voze VAZ

2. Matici, která drží vodítko, musíte odšroubovat.

3. Nyní vodítko odstraňte.

Oprava stěrače na voze VAZ

4. Chcete-li demontovat převodový motor z držáku, musíte odšroubovat 3 šrouby, které jej drží.

5. Převodový motor je obalen tenkou koženou fólií, musí být odstraněn.

Oprava stěrače na voze VAZ

6. Poté odšroubujte 2 šrouby, které zajišťují černý plastový kryt.

7. Sejměte kryt a odstraňte další dva šrouby.

Oprava stěrače na voze VAZ

8. Nyní lze desku se třemi kontakty koncového spínače umístěného na ní odstranit.

9. Dále odstraňte hnědé těsnění.

Oprava stěrače na voze VAZ

10. Vyjměte největší ozubené kolo pomocí válečku s převodovým motorem a poté pod ním plastovou podložku.

11. Dále musíte vyjmout dvě malá ozubená kola, ale než je vytáhnete, měla by být označena. To se provádí, aby nedošlo k jejich zaměnění později. Mají odlišný sklon zubů.

Oprava stěrače na voze VAZ

12. Pro odpojení převodovky od elektromotoru je nutné odšroubovat dva protilehlé šrouby.

13. Demontujte kotvu z kovového krytu elektromotoru.

14. Vyčistěte co nejvíce všechny součásti převodového motoru od vytvořených nečistot a starého tuku.

Oprava stěrače na voze VAZ

15. Zatlačte prsty tři kartáče do držáků kartáčů, měly by se volně pohybovat bez zvláštních obtíží. Pokud některé kartáče v držáku kartáčů silně táhnou, mají praskliny nebo jiné vady, musí být vyměněny za nové. Pokud měníte díly za nové, nezapomeňte později vodiče připevnit k držáku kartáče.

16. Dále zkontrolujeme tři pružiny, neměly by být natažené nebo, ještě hůře, zlomené.

Oprava stěrače na voze VAZ

17. Zkontrolujte potrubí, zda není poškozené (poškrábané) nebo znečištěné. V případě potřeby jej projděte (očistěte) jemným brusným papírem. Pokud je kolektor velmi opotřebovaný a čištění neposkytuje požadovaný výsledek, musí být vyměněna pouze kotva nebo celý převodový motor. Věnujte pozornost také horní části kotvy, jsou-li po ní stopy po zaseknutí (pruhy), postupujte také jemným brusným papírem.

18. Pokud mají ozubená kola reduktoru hrubé vady (škrábance), musí se vyměnit.

19. Je také nutné vyměnit celé tyče, pokud jsou závady válečků nebo drážek ramene kartáče vadné.

20. Vracíme se na desku s kontakty koncového spínače a v případě potřeby je očistíme brusným papírem.

Oprava stěrače na voze VAZ

21. Zkontrolovali jsme poutko na vodítku, respektive černé pogumované polštáře, pokud ztratily svoji pružnost nebo praskly, a pak je vyměňte za nové. Před odstraněním gumičky nejprve sejměte vnitřní ocelové distanční pouzdro.

22. Poté, co jste udělali, můžete začít znovu skládat stěrač, těsně předtím, než začnete s dokončováním dílů, namažte vše (šnekový hřídel kotvy a ozubená kola) dobrým mazivem Litol-24 a věnujte pozornost dvěma malým ozubeným kolům, která jste označili dříve , nainstalujte je na jejich místa.

Oprava stěrače na voze VAZ

23. Dále při instalaci kotvy připevněte kartáče ke kontaktům pomocí závitu nebo drátu tak, aby byly složené. To se provádí tak, aby se během montáže nerozbily.

24. Nyní můžete opatrně namontovat kotvu do skříně převodovky.

Oprava stěrače na voze VAZ

25. Přidržte hřídel kotvy, namontujte skříň elektromotoru na převodovku a poté uvolněte lano nebo odhryzněte a odstraňte drát, který držel kartáče. Po sestavení převodového motoru jej vycentrujte klepnutím dřevěnou rukojetí kladiva.

26. Nyní můžete vodítko připevnit zpět na nápravu převodovky, pouze musí být ve vodorovné poloze v poměru k centrálnímu článku.

Dobré technické vlastnosti motoru s převodovkou

Rychlost otáčení převodovky motoru při napájecím napětí 14 V, zátěžovém momentu 1,47 N • m (0,15 kgf • m) a teplotě okolí (25 ± 10) ° С, min – 1

  • první (malý): 30-40
  • druhý (velký): 55–70

Aktuální spotřeba při výše uvedené zátěži by neměla být vyšší než:

  • při první rychlosti – 3,5 A
  • při druhé rychlosti – 5 A