Jak se naučit řídit zpátečku

Článek o couvání automobilu. Jaké důležité body je třeba vzít v úvahu při návratu zpět. 8 tipů a videí, jak správně řídit vaše auto.

Obsah článku:

Hlavním problémem pro začínajícího řidiče je couvání. Chcete-li manévrovat v obtížných situacích obráceně, budete muset získat značné zkušenosti. Ve většině případů použití nemá začínající řidič určité schopnosti zaparkovat v úzkém otvoru. K nehodám často vede nedostatek praktických zkušeností a znalostí v řízení vozidla. Jak se v autě řídí zpátečka a zda je vůbec možné zařadit zpátečku, se pokusíme podrobněji zvážit níže.

Nastavení zrcátek

Jak se naučit řídit zpátečku

Při couvání manévru se zvyšuje riziko nouze. To je způsobeno skutečností, že výhled řidiče zezadu je velmi omezený. Aby se předešlo nehodám při couvání, je nutné správně seřídit zrcátka. Nastavte je takto: boční zrcátko by mělo odrážet 15% zadního křídla automobilu a zbytek – 85% toho, co se děje za vozidlem.

Na parkovacích plochách s obrubníky by měla být zrcátka pro úspěšný manévr sklopena. U ostatních případů couvání by mělo být jasně viditelné, co se děje zezadu.
Pokud zpětné zrcátko v prostoru pro cestující zobrazuje celé zadní okno a částečně zakrývá horní část hlavy řidiče, má se za to, že je správně nastaveno. Některé dámy v autě rádi vyladí toto zrcátko tak, aby zobrazovalo svůj vlastní obraz, což může mít na silnici negativní důsledky.

Správné používání zadního okna při jízdě dozadu

Jak se naučit řídit zpátečku

Začínající řidič by se při couvání neměl absolutně spoléhat na zrcátka. V dnešní době lze v automobilech často vidět zakřivená zrcátka, díky nimž může řidič lépe analyzovat situaci za vozem.

Ale tento druh zrcadel se nedoporučuje pro začátečníky, protože takové zrcátko mírně narušuje to, co se děje – je obtížné správně posoudit vzdálenost k překážce v něm.

Při couvání se řidič otočí přes pravé rameno a zadním oknem kontroluje, co se děje zezadu – tato možnost umožňuje ovládat pohyb vozu vzad.

Jak ovládat zpětný pohyb

Jak se naučit řídit zpátečku

Při studiu způsobu manévrování sloupku řízení vyvstává otázka – jak správně zařadit zpět? Na základě teorie může dítě zvládnout i řízení automobilu. Ale při aplikaci znalostí v praxi se důvěra většiny začínajících majitelů automobilů okamžitě vypaří.

Zpětný chod netoleruje spěch, proto začněte s pomalou a plynulou akcí. Čím plynulejší je pohyb vzad, tím nižší je pravděpodobnost nárazu na překážku.

Při manévrování vzad je nežádoucí, aby nezkušený řidič zcela uvolnil spojkový pedál a plynový pedál sešlápne pomalu a bez trhání. Někdy se budoucí řidiči při výcviku učí jezdit dozadu pouze pomocí spojky, ale takové dovednosti nezkušenému řidiči v každodenním životě nepomohou, když musí jet na kopci – bez použití plynového pedálu bude auto nejde, ale okamžitě se zastaví.

Pro začátečníky je používání zadního okna při couvání snazší. Je třeba mít na paměti, že vůz jakéhokoli modelu a různých charakteristik, pokud jde o manévrovatelnost vzad, je lepší než pohyb vpřed. Nedotáčivost při pohybu vzad v jakémkoli vozidle je ostřejší. Kvůli efektivnosti manévru by ruce na volantu měly být drženy v nejvyšším bodě.

Parkování couváním

Jak se naučit řídit zpátečku

Parkovací dovednosti se v autoškolách vyučují pod vedením instruktorů. Počet hodin věnovaných zpětnému výcviku však není dostatečný. Jsou chvíle, kdy motorista získá řidičský průkaz, ale správné dovednosti v jízdě zpět nebyly získány. V takovém případě musíte nejprve věnovat pozornost navrhovanému parkovacímu místu – stojí za to objektivně posoudit své silné stránky a samotné místo pro parkování automobilu. Pro začátečníka je lepší zvolit místa s minimálním počtem překážek nebo s velkou rezervou.

Často je snazší zaparkovat auto než zpředu. Vzhledem k tomu, že manévrovatelnost automobilu při couvání je mnohem vyšší než vpředu, ukázalo se, že je snazší zaparkovat při couvání.

Jak správně zacouvat s přívěsem

Jak se naučit řídit zpátečku

Nejtěžší částí je manévrování s přívěsem dozadu. I zkušený řidič má při jízdě vzad s nákladem řadu potíží. Jak se můžete vyhnout chybám při jízdě dozadu s přívěsem?

Nejprve se musíte umístit na sedadlo řidiče, abyste měli dobrý výhled a přístup k řídicímu systému vozidla. Pro získání požadovaného výhledu je nejvhodnější poloha v polovině otáčení, kdy řidič drží volant levou rukou a pravou rukou se opírá o sedadlo spolujezdce.

Potíže nastanou, pokud je couvání prováděno se stanovým přívěsem. V tomto případě byste se při manévrování v opačném směru měli řídit správně nakonfigurovanými zrcátky.
Manévr se provádí pouze tehdy, když je přívěs v jedné linii s automobilem – když je přívěs nakloněn, manévr je považován za nevhodný. Jeho vyrovnání bude chvíli trvat, ale ani to neposkytuje absolutní záruku, že manévr bude úspěšný.

Každý začínající řidič by měl vědět, že k otočení přívěsu doleva musí být volant otočen doprava a naopak. U většiny řidičů toto pravidlo způsobuje řadu obtíží. Následně lze manévr rozdělit do čtyř kroků:

  • Otočení přívěsu ve směru příjezdu, otočení volantu do opačného směru;
  • Řídítka se poté otočí zpět, přičemž se budou pomalu pohybovat dozadu, dokud nebudou zcela vyrovnána;
  • Zpětný pohyb se provádí před otočením;
  • V zatáčkách auto plynule otáčejte, aby hladce zakrylo cestu.

Hlavním faktorem je správná poloha přívěsu vzhledem k automobilu – jak již bylo zmíněno dříve, musí být na stejné přímce, aniž by zasahovaly do ostatních řidičů a prováděly další akce.

Při manévrování s přívěsem by všechny pohyby měly být lehké a plynulé bez náhlých trhnutí a zastavení, protože přívěs nemá žádné brzdy a nebude schopen okamžitě zastavit, ale bude se i nadále pohybovat. Zpětný chod je poměrně obtížný úkol, z čehož vyplývá mnoho nuancí: manévrovatelnost přívěsu, jeho zatáčky, délka vzdálenosti od tažného zařízení k nápravě a mnoho dalších.

Dodržování dopravních pravidel při jízdě zpět

Jak se naučit řídit zpátečku

Při jízdě dozadu se ujistěte, že jednáte v souladu s dopravními předpisy. Dopravní pravidla vám umožňují manévrování dozadu, pokud je respektována jeho bezpečnost a zároveň nezasahuje do ostatních účastníků silničního provozu.

Pamatujte, že pokud narazíte do auta stojícího vedle vás při jízdě dozadu, budete viníkem dopravní nehody.
Pokud při manévrování dozadu zjistíte, že k vám jede jiné auto, přestaňte řídit a vydejte zvukový signál. Až po zajištění bezpečnosti můžete pokračovat v jízdě.

Poplach

Jak se naučit řídit zpátečku

Při manévrování vzad můžete použít výstražná světla, která rozlišují váš vůz od řady jiných vozidel a zabraňují tak nouzovým situacím. A ve tmě nouzový gang pomůže osvětlit prostor za autem.

Parktronic a zadní kamera

Jak se naučit řídit zpátečku

Tyto možnosti nejsou instalovány v každém automobilu, ale tam, kde jsou, parkovací senzory a kamera pro výhled dozadu pomohou začínajícímu řidiči navigovat během parkování a jakéhokoli jiného couvání vozu. Nezapomeňte však, že tyto automobilové funkce mají pouze pomocnou povahu – hlavní úkol leží přímo na bedrech řidiče.

Abychom to shrnuli, můžeme říci, že couvání je důležitá a nedílná dovednost v řízení. Naučení se jízdy dozadu ušetří řidiči problémy s parkováním a pohybem v úzkých otvorech. Podle základních pravidel se každý řidič bude moci naučit, jak správně řídit zpátečku.

Video o tom, jak správně zařadit zpět: