Jak nastavit zrcátka v autě

Článek o tom, jak nastavit zrcátka v autě. Typy zrcadel, důležitost nastavení, popis procesu. Na konci článku – zajímavé video o tom, jak nastavit zrcátka v autě.

Obsah článku:

Aby byl zajištěn bezpečný pohyb vozidel, vybavují výrobci moderní modely vnějšími bočními a vnitřními zrcátky. Musí však být správně seřízeny, aby byl řidič plně pojištěn proti nepředvídaným dopravním událostem. Správná organizace přehledového pohledu zahrnuje zvětšení zorného úhlu a zmenšení takzvané slepé nebo „mrtvé zóny“, kterou vlastník automobilu nekontroluje.

"Slepé místo

Jak nastavit zrcátka v autě

Určitý úsek vozovky, který není řízen řidičem, je mrtvý bod. Vnějšímu výhledu může bránit nadměrně velký cestující, určitý náklad, různé prvky těla nebo opěrky hlavy sedadla.

Pro široký pohled si majitelé automobilů vybírají sférická zrcátka se svislými dělícími pruhy. I když je odraz v takových zrcadlech zkreslený díky zakřivenému sklu, stále je dokonale možné pozorovat auto pohybující se poblíž.
Na levé straně prakticky neexistují takzvaná slepá místa. Pokud jde o pravobok u modelů s levostranným řízením, vždy existují neviditelné oblasti. Kromě montáže asférických zrcátek tedy bude muset řidič ovládat prostor také otočením hlavy. Předtím však budete muset provést určitá nastavení, bez nichž není možné dosáhnout maximálního zobrazení. Tuto úpravu můžete provést sami, bez vnější pomoci.

Odrůdy zrcátek automobilu

Jak nastavit zrcátka v autě

Základní výbava moderních úprav automobilů umožňuje jejich vybavení třemi typy zrcátek. Každý z nich má svůj vlastní pozorovací úhel, který řidiči umožňuje ovládat konkrétní část prostoru.

Mezi odrůdami takových zrcadel je třeba zdůraznit:

  • salon,
  • pravý vnější;
  • vlevo vnější.

Nastavení uvedených zrcátek by mělo být provedeno tak, aby odraz každého z nich doplňoval výhled a umožňoval řidiči mít úplnou kontrolu nad okolním prostorem.

Před provedením takové úpravy je třeba vzít v úvahu různé nuance, na kterých do značné míry závisí bezpečnost majitele automobilu. Účelem nastavení zrcátek je získat objektivní obraz z boční i zadní strany vozidla. Tato kontrola je nutná, když řidič:

  • přesunout auto z místa;
  • provést manévr za jízdy;
  • předjet;
  • otočit auto;
  • zpomal;
  • zaparkujte správně;
  • otevřít dveře.

Vnější zpětná zrcátka instalují výrobci na čelní skla vozidla. V některých modifikacích jsou namontovány nad těmito skly. Pokud jde o pravá vnější zrcátka, jsou umístěna na pravých dveřích. Nacházejí se také na pravé části těla. Levá vnější zpětná zrcátka jsou instalována na levých dveřích nebo karoserii. Jsou vybaveny reflektory s proměnným poloměrem. Toho je dosaženo díky zakřivení těchto reflektorů. Produkty jako tyto pomáhají řidičům zobrazit větší plochu.

Správné nastavení uvedených typů zrcadel zajišťuje dosažení celistvého obrazu. To pomáhá motoristům vyhnout se během jízdy kolizím s různými předměty nebo jinými vozidly.
Bez ohledu na to, jak dobře je nastavení provedeno, stále bude existovat blízká zóna, která bude nekontrolovatelná – týká se to prostoru kolem auta. Předpokladem pro jízdu je neustálé sledování zrcátek a situace kolem vozu. Pokud je bdělost řidiče snížena, zvyšuje se pravděpodobnost různých mimořádných událostí.

Pro zlepšení ovladatelnosti je vývojoví inženýři některých moderních zahraničních automobilů vybavují elektronikou, která jim umožňuje sledovat provoz a varovat majitele automobilů před jakýmkoli nebezpečím. Kromě toho bylo vynalezeno zařízení, které pomáhá řidičům správně zaparkovat – nazývá se parkovací senzor a poskytuje motoristům všechny potřebné informace týkající se nejbližších předmětů z různých stran palubní desky. Pro dosažení větší bezpečnosti je proto lepší vybavit taková elektronika vlastními vozidly. Doplní obraz, který řidič získá ze zrcátek.

Proces nastavení

Jak nastavit zrcátka v autě

Nejprve je nutné správně nastavit výšku sedadla řidiče. Pak můžete jít do salónního zrcadla s plochým sklem. Takové sklo pomáhá získat zobrazení prostoru bez jakéhokoli zkreslení. Řidič tak bude mít vynikající kontrolu nad vzdáleností mezi svým vozidlem a předmětem za ním.

Při nastavování salonního zrcátka byste měli dosáhnout úplného zakrytí zadního okna. Spodní hrana by měla být také viditelná. V případě zrcadla zobrazujícího fragment obličeje a opěrky hlavy, pokud má sedadlo vysokou polohu k sezení, je taková poloha normou.

Zvláštní pozornost si zaslouží fascinace některých řidičů různými osvěžovači, maskoty nebo hračkami, které si visí na svých zpětných zrcátkách. Kouzelné nebo praktické vlastnosti těchto předmětů jsou sníženy na nulu, protože cizí pohyby v kabině a dokonce i oslnění jsou často důvodem nesprávného jednání řidičů. Doporučuje se proto salon osvobodit od různých cizích věcí, aby se předešlo takovým chybám.

Ve srovnání se salonními zrcátky jsou boční zrcátka považována za významnější, protože některé úpravy automobilů nemají zadní okna. Sférická plocha těchto zrcadel umožňuje panoramatický výhled. Snižují také takzvaný mrtvý bod. Většina moderních modelů automobilů je vybavena „plochými“ výrobky pro boční zrcátka, které jsou podle zákonů amerického automobilového průmyslu povinné.

Majitel automobilu musí dosáhnout maximálního pokrytí odrazu silnice ze strany, včetně sousedního pruhu. Kromě toho musí spodní část bočního zrcátka odrážet povrch vozovky, proto jej otočte tak, abyste viděli část vozidla.

Nastavením levého zrcadla byste měli dosáhnout takové polohy, aby odrážela Zemi o 60% a oblohu o 40%. Kromě toho by měla být viditelná strana vozu a kliky dvou dveří. Řidič rovněž uvidí silniční značení, které mu pomůže určit polohu vlastního automobilu na silnici.

Zrcadlo vpravo odráží horizontální linii, 30% oblohy a 70% zemského prostoru. Toto nastavení pomůže řidiči řídit vzdálenost k obrubníku při parkování a k blízkému vozidlu při jízdě. Díky správnému nastavení bude zrcadlo odrážet pravobok vozidla a obě kliky dveří.

Nezkušení majitelé automobilů sklápějí boční zrcátka níže, čímž poskytují lepší výhled na povrch vozovky. V některých modifikacích moderních automobilů patřících do prémiové kategorie jsou instalována plochá boční zrcátka s funkcí automatického pohybu během zpětného manévru.

Boční zrcátka

Jak nastavit zrcátka v autě

Vnější zrcátka hrají obrovskou roli při poskytování důležitých informací o vozidlech pohybujících se kolem vás. Umožňují řidičům sledovat obě strany, čímž doplňují obraz získaný z vnitřního zrcátka. Proto je jejich správná úprava nanejvýš důležitá.

Chcete-li to provést, musíte si nejprve představit, jaký druh výhledu vám umožní lépe ovládat vozovku jak na pravé, tak na levé straně. Existují určité parametry pro výběr úhlu pohledu takových zrcadel, nastavené profesionály.

Odborníci doporučují naklonit hlavu doleva, abyste nastavili polohu levého zrcátka – zadní křídlo vozu by mělo být v zorném poli. Stejné pravidlo platí i při nastavování pravého zrcátka – musí být nastaveno tak, aby řidič viděl pravé křídlo.

Během jízdy nenastavujte zrcátka, zejména salonní zrcátko. Než začnete nastavovat zrcátka, musíte zastavit.
Jsou chvíle, kdy provedená nastavení zabloudí – v takovém případě byste měli nastavení okamžitě zopakovat a dosáhnout optimální polohy všech zrcadel.

Důležitost zarovnání zrcadla

Jak nastavit zrcátka v autě

Řidič, který získá podrobný obraz pomocí zrcátek a přídavného vybavení, bude schopen včas reagovat na jakékoli vznikající nebezpečí a zaparkováním zabránit nehodě nebo poškození vlastního vozu. Proto je nastavení zrcátek považováno za nutnost pro každého řidiče.

Zvláštní roli v procesu řízení vozidla mají vnitřní zpětná zrcátka, která vám umožňují ovládat zadní obvod. Zezadu nejčastěji dochází ke kolizi s jinými auty nebo jinými předměty při parkování a při náhlém brzdění. Proto je výhled získaný z vnitřního zrcátka zásadní pro každého automobilového nadšence.

Pro zvýšení pozorovacího úhlu zezadu instalují výrobci další parabolický povrch. K tomu je vybráno místo nad standardním zrcadlem. V kombinaci vám tyto produkty umožňují rozšířit panorama a tím pomoci řidiči okamžitě reagovat na veškerá nebezpečí nebo objekty, které vzniknou zezadu.

Nelze však vzít v úvahu, že takové parabolické zrcadlové povrchy se vyznačují zakřivením, které narušuje vzdálenost mezi vaším vozem a předměty vzadu. Zvyknutí si na takový obrázek nějakou dobu trvá.

Je třeba zkontrolovat, zda jsou zrcátka vozidla správně vyrovnána. Řidič, který je v kabině, s pomocí jiné osoby, obcházející auto ve vzdálenosti několika metrů, musí každý svůj pohyb ovládat pomocí zrcátek. Pokud zároveň silueta asistenta nezmizí ani na okamžik, byla nastavení provedena naprosto přesně.

Vnější zpětná zrcátka jsou obzvláště užitečná při orientaci řidičů, aby nedocházelo ke srážkám zezadu. To je zvláště důležité při cestování po dálnicích. Koneckonců, jedna srážka na takových dálnicích může způsobit celou řadu nehod s obrovskými lidskými ztrátami. V případě poruchy nebo praskání bočních zrcátek je nutná jejich včasná výměna.

Nyní automobilový trh představuje obrovský výběr různých modifikací těchto zrcátek. Mají různé tvary a další možnosti pro usnadnění jejich úpravy. Kromě toho se liší stejné produkty a materiály provedení. Proto byste měli tyto předměty nakupovat se zvláštní pozorností. Pokud se majitel auta rozhodne špatně, riskuje svůj vlastní život.

Například musí být dimenzována boční zrcátka, aby nedošlo k omezení panoramatického výhledu. Kromě toho byste neměli zapomenout na pravidelné čištění takových zrcadel, aby se pozorovací plocha nezmenšovala kvůli nečistotám, které se hromadí a hromadí na povrchu zrcadla.
Značkové automobilové koncerny mají speciální divize, které pracují přímo na vývoji nových modifikací zrcátek. Dnes již existují modely vybavené videokamerami. Usnadňují řidičům kontrolu nad procesem při jízdě na zvláště přetížených dálnicích.

Díky inovacím v automobilovém průmyslu byly vytvořeny automatické ostřikovače, takže zrcátka již není nutné umývat ručně. Takové inovativní modely jsou schopné snížit oslnění – jsou vybaveny speciálními topnými systémy, které zabraňují tvorbě námrazy nebo ledu na povrchu zrcadla. Proces odmrazování probíhá díky energii dodávané z baterie. Instalace těchto modelů vám ušetří spoustu potíží a zlepší bezpečnost na dálnici.

Video o tom, jak nastavit zpětná zrcátka: