Jak je na tom protiblokovací systém ABS

Koncept a princip činnosti protiblokovacího systému – ABS. Pracovní diagram ABS pro automobil Volkswagen.

Obsah článku:

 • Jak je na tom protiblokovací systém ABS

  Hydraulická řídicí jednotka je obvykle umístěna v těsné blízkosti ECU (nebo naopak) a skládá se z řady ventilů, které regulují tlak. Všechny tyto ventily jsou umístěny blízko sebe a zabaleny do pevného bloku.

  Centrální řídicí jednotka se obvykle skládá ze dvou mikrokontrolérů. Tyto dva mikrokontroléry interagují a navzájem se testují v provozu. Software, který běží na ECU, má řadu funkcí. Zejména algoritmy, které řídí HCU v závislosti na vstupech nebo ovládají brzdy v závislosti na zaznamenané rotaci kola. To je samozřejmě hlavní úkol celého systému ABS. Kromě toho software zpracovává informace ze senzorů. Existují také některé programy, které neustále testují správnou funkci každé součásti systému ABS.

  Jak je na tom protiblokovací systém ABS

  Protiblokovací brzdový systém (ABS) funguje následovně:

  Při brzdění je kapalina vytlačována z portů válců brzd do sacích portů HCU. Tento tlak se přenáší čtyřmi normálně otevřenými solenoidovými ventily uvnitř HCU a výstupními porty HCU na každé kolo. Pokud ovládací modul protiblokovací brzdy zjistí, že se kolo chystá zablokovat, na základě signálu do snímače uzavře otevřený elektromagnetický ventil pro daný obvod. Tím se zabrání tomu, aby tento obvod zavedlo více tekutiny. Pokud toto kolo stále zpomaluje, otevře elektromagnetický ventil pro tento okruh. Poté, co se kolo otočí do normální polohy, protiblokovací řídicí modul vrátí elektromagnetické ventily do normálu pro průtok ovlivněný brzdou. Protiblokovací řídicí modul brzd sleduje elektromechanické součásti systému. Ztráta hydraulické kapaliny v brzdovém válci deaktivuje protiblokovací systém. Existuje mnoho různých možností a algoritmů pro ovládání ABS. Počítač neustále sleduje snímače rychlosti. Hledá prokluz kol. Hnací kola jsou zablokována, pokud počítač zaznamená rychlé zpomalení a náhlý smyk.

  Když je systém ABS v provozu, řidič snímá pulzování brzdového pedálu z rychlého otevírání a zavírání ventilů. Tento pulzující signál také informuje řidiče o aktivaci systému ABS.
  Moderní systém ABS je spolehlivý a odolný. Elektronické snímače a systémové jednotky mají mnoho speciálních pojistek. relé. Poruchy jsou často spojeny s nesprávným používáním. Největší dopad mají senzory kol, které se budou muset čas od času měnit.

  Jak je na tom protiblokovací systém ABS