Instalace pístu prvního válce v poloze TDC

Pokyny pro instalaci pístu prvního válce v poloze TDC kompresního zdvihu na voze VAZ 2110.

Otáčejte klikovým hřídelem pouze šroubem k němu upevněným řemenicí (neotáčejte klikovým hřídelem pomocí řemenice vačkového hřídele).

Doporučení pro instalaci pístu prvního válce do polohy TDC

Jelikož je nepohodlné otáčet klikovým hřídelem šroubem, který k němu připevňuje řemenici, můžete to udělat následujícími způsoby:

  1. Zařaďte jakýkoli rychlostní stupeň (nejlépe 4.) a pomalu otáčejte vozem, dokud se značka na řemenici vačkového hřídele neshoduje se značkou na zadním krytu hnacího řemene vačkového hřídele.
  2. Zařaďte jakýkoli rychlostní stupeň a zavěste jedno z předních kol. Poté otáčejte odpruženým kolem, dokud se značka na řemenici vačkového hřídele neshoduje se značkou na zadním krytu hnacího řemene vačkového hřídele.

Píst 1. válce v poloze TDC (horní úvrati) kompresního zdvihu je nastaven tak, aby při provádění prací souvisejících s demontáží hnacího řemene vačkového hřídele nedošlo k narušení časování ventilu. Pokud je porušeno časování ventilů, motor nebude fungovat normálně.

Nastavte TDC podle značky na řemenici vačkového hřídele (při instalaci podle značek na setrvačníku nebo řemenici klikového hřídele může být píst 1. nebo 4. válce v této poloze). Poté se ujistěte, že se značky na setrvačníku nebo na ozubené řemenici klikového hřídele shodují (pokud je demontována hnací řemenice alternátoru). Pokud se značka na setrvačníku nebo řemenici klikového hřídele neshoduje, je časování ventilu přerušeno (píst 1. válce není nastaven na TDC). V tomto případě je nutné demontovat hnací řemen vačkového hřídele a otáčet klikovým hřídelem, dokud nebudou značky zarovnány.